Lid Worden

INSCHRIJVINGSFORMULIER 2022-2023

Sporter
Contactpersonen
Onze sporttakken
Voor onderstaande sporten geven wij je inschrijving graag door aan onze partnerclubs:
Verzekering (niet geldig voor sporten bij onze partnerclubs)
0,00 €
Wij respecteren uw privacy. Uw gegevens worden altijd vertrouwelijk behandeld.

 

HUIDIGE LEDEN HEBBEN IN HUN SPORTTAK VOORRANG BIJ INSCHRIJVING TOT 06 SEPTEMBER 2022

Wij geven graag je inschrijving door aan de partnerclubs (= tafeltennis; Lidgelden moeten jullie rechtstreeks met die club regelen)

BETALING

Het inschrijvingsgeld mag gestort worden op rek BE53 7775 9108 6653 met vermelding

NAAM + LIDGELD 22-23 + SPORTTAK

VERZEKERING – Lidmaatschap Parantee-Psylos vzw

Al onze leden worden aangesloten bij de Parantee-Psylos vzw. Door de aansluiting bij Parantee vzw zijn onze leden verzekerd voor lichamelijke letsels en burgerlijke aansprakelijkheid, op weg naar en tijdens de activiteiten van DAISvzw. Daarnaast ontvangt men 4x per jaar het magazine KRIK

Parantee en DAIS raden een preventief sportmedisch onderzoek aan voor de leden. Een eerste screening doe je alvast op www.sportkeuring.be.

MELDING OPGELOPEN SPORTLETSELS

Bij sportletsels opgelopen tijdens of op weg naar trainingen en/of wedstrijden van DAISvzw dien je binnen de 48u contact op te nemen met de verantwoordelijke van je sporttak. De documenten ongevalaangifte vind je terug op de website (www.parantee.be/vlg/index.asp?M=91&lang=1 ) dit document dient ingevuld en ondertekend te worden door de vaststellende arts en opgestuurd naar Arena en copy naar DAIS vzw.

BELANGRIJKE MEDISCHE EN/OF ANDERE GEGEVENS

Indien er belangrijke medische of andere gegevens zijn die trainers/begeleiders moeten weten over de sporter, gelieve deze door te geven bij aanvang van seizoen.

Door je in te schrijven bij DAIS vzw geef je ook je toestemming aan DAIS vzw om foto’s van activiteiten die DAISvzw organiseert of waaraan DAIS vzw deelneemt te laten publiceren op de website en of ander promotiemateriaal.

Door je in te schrijven bij DAIS vzw geef je ook je toestemming aan Dais vzw dat jou gegevens die noodzakelijk zijn om een goede werking te voorzien door ons worden bijgehouden. Dit om in orde te zijn met de GDPR-wetgeving. Je kan ten alle tijde jou gegevens opvragen en indien gewenst kan je vragen of laten weten via het geijkte kanaal (info@dais) om deze gegevens te verwijderen.