GDPR

Algemene voorwaarden

Als vzw DAIS zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring vragen heeft hierover of contact met ons wil opnemen kan dit via onderstaande contactgegevens :

DAIS vzw

Kamstraat 22

1750  Lennik

[email protected]

Waarom verwerken wij persoonsgegevens ?

 

U persoonsgegevens worden door DAIS vzw verwerkt voor het opvolgen van aanvragen voor specifieke diensten (zijnde lid worden/ vrijwilliger worden / bestuurslid /sponsor), het versturen van informatie, het registeren van deelnemers aan wedstrijden, het verwerken van gegevens bij Parantee.  Hiervoor kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u in functie van de club vragen en opslaan : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, leefgroep, contactpersoon en e-mail.

De gegevens die u aan ons geeft geven wij niet aan derde partijen, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Wij kunnen persoonsgegevens delen met derden indien u ons hiervoor voorafgaandelijk toestemming geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken.

Wij hebben passende maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd blijven.

Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

 

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe u contact met ons kan opnemen. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij u verzoek kunnen inwilligen.

Klachten

 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct met ons contact op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende instantie op het gebied van bescherming van u privacy.

Wijziging privacy statement

 

Indien DAIS vzw zijn privacy statement zou wijzigen zal hiervan een aankondiging gebeuren via onze website : https://www.www.dais.be

 

 

PRIVACYBELEID

In werking sinds: 01/09/2019

Wij hechten bijzonder veel belang aan de privacy van de gebruikers en behandelen persoonsgegevens met de meest strikte geheimhouding en steeds in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Het Privacybeleid is bedoeld om u op een transparante manier te informeren over de gegevens die we verzamelen, het doel, de manier waarop we ze gebruiken en de rechten die u hebt met betrekking tot de verwerking van dergelijke gegevens.

Op deze pagina bieden wij u een versie van ons privacybeleid in de vorm van vragen en antwoorden.

Het is belangrijk dit privacybeleid aandachtig te lezen. Als u nog andere vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via [email protected]

 1. WIE IS DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

DAIS vzw  is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

DAIS VZW,

KAMSTRAAT 22, 1750 LENNIK

[email protected]

 1. WELKE GEGEVENS WORDEN ER DOOR ONS VERZAMELD?

Wij verzamelen uw gegevens – inclusief persoonsgegevens – om verschillende hierna weergegeven redenen (cfr. punt 3).De persoonsgegevens overgemaakt aan DAIS vzw zijn deze die u ons vrijwillig heeft overgemaakt. Het gaat meer bepaald om de volgende gegevens:

 

 • identificatiegegevens (naam, voornaam, burgerlijke status, e-mailadres, geboortedatum en adres);
 • eventuele contactpersonen;
 • onze communicatie (per e-mail of andere);
 • het type van domein waarmee u verbinding maakt met onze website;
 • het IP-adres dat aan u gekoppeld werd;
 • de datum en het uur waarop u toegang heeft tot onze website;
 • locatiegegevens of andere gegevens met betrekking tot communicatie;
 • de pagina’s die u bezoekt op onze website ;
 • het type browser, het platform en/of het operating system dat u gebruikt;
 • de zoekbrowser en de trefwoorden die u gebruikt om de website terug te vinden;
 • uw navigatievoorkeuren;
 • enige andere gegevens die u ons heeft meegedeeld.

 

 1. WAAROM VERZAMELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

 Wij verzamelen uw gegevens voornamelijk om u alle nodig info te bezorgen, onze dienstverlening te verbeteren en, meer in het algemeen, om gemakkelijk met elkaar te communiceren. Ten slotte stellen uw gegevens ons ook in staat uw navigatie op onze Website te verbeteren en te vergemakkelijken.

 1. OP WELKE MANIER VERZAMELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Het merendeel van uw gegevens wordt aan ons meegedeeld door uw actieve interventie. Andere gegevens, zoals de datum en tijd van uw toegang tot onze Website, de pagina’s die u hebt bekeken of uw locatiegegevens, worden automatisch verzameld, via geraadpleegde servers en “cookies” die op onze Website worden geplaatst. plaats. Voor meer informatie over wat een cookie is, hoe nuttig het is en de exacte gegevens die het verzamelt, kan u ons cookiebeleid  lezen.

Indien wij uw gegevens verzamelen middels tussenkomst van andere ondernemingen, zullen wij u hiervan informeren.

 1. WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGD?

We hechten zeer veel belang aan de bescherming van de privacy van onze gebruikers/klanten. We handhaven een strikt privacybeleid en nemen alle passende maatregelen om ervoor te zorgen dat onze servers, voor zover mogelijk, ongeoorloofde lekken, vernietiging, verlies, openbaarmaking, gebruik, toegang of wijziging van uw gegevens voorkomen.

 1. HOELANG WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEWAARD?

We bewaren uw gegevens gedurende de tijd die nodig is om de nagestreefde doelen te bereiken (zie punt 3). Zodra dit doel is bereikt, verwijderen we ze.

 1. WAT ZIJN UW RECHTEN EN HOE OEFENT U DEZE UIT?

U kunt op elk moment verzoeken om het gebruik te corrigeren, verwijderen, controleren, overdragen, toegang te verlenen, zich te verzetten tegen het gebruik en de beperking van uw gegevens te vragen. Hiervoor stuurt u ons gewoon een e-mail op het volgende adres: [email protected] . We zullen er dan alles aan doen om zo snel mogelijk te doen wat nodig is.

 1. WIE HEEFT TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS?

Onze medewerkers en verwerkers hebben toegang tot uw gegevens, echter uitsluitend voor zover noodzakelijk het bereiken van het doel van de verwerking (zie punt 3). Elk van hen is onderworpen aan een strikte geheimhoudingsplicht. De verschillende categorieën van bestemmelingen zijn opgesomd in de volledige versie van het Privacybeleid.

 1. WORDEN UW GEGEVENS GETRANSFEREERD NAAR HET BUITENLAND?

Wij geven uw gegevens alleen door aan een niet-EU-land als het een beschermingsniveau biedt dat gelijkwaardig is aan het niveau van het land waarin u woont, (voor meer informatie, raadpleeg: https://goo.gl/1eWt1V).

 1. HOE KAN U RECLAME VAN ONS ONTVANGEN?

Met uw toestemming of op basis van ons gerechtvaardigd belang gebaseerd op in het bijzonder onze contractuele betrekkingen, zullen wij u inschrijven voor onze nieuwsbrief en u andere soortgelijke producten of diensten aanbieden die u mogelijk interesseren. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden en uw toestemming voor dergelijke communicatie intrekken door een e-mail te sturen naar het volgende adres: [email protected]

 1. WAT IS ONS BELEID INZAKE GEGEVENS OVER MINDERJARIGEN?

Onze website is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 18 jaar. Als u hoort dat uw minderjarig kind ons uw persoonlijke gegevens heeft verstrekt zonder uw toestemming, neem dan contact met ons op via [email protected]

 1. WAT GEBEURT ER ALS DIT PRIVACYBELEID GEWIJZIGD WORDT? 

Als we dit charter zouden wijzigen, zou u op de hoogte worden gebracht via onze website. Vergeet niet om het Privacybeleid op regelmatige basis te consulteren, en idealiter bij elke nieuwe raadpleging van onze Website. De datum van inwerkingtreding van het Privacybeleid stemt overeen met deze vermeld in het begin van huidig document.

 1. WAT IN GEVAL VAN EEN GESCHIL?

Niemand heeft baat bij lange gerechtelijke procedures. In het geval van een geschil, verbinden wij ons om dialoog en openheid te bevorderen op zoek naar een minnelijke oplossing. U kan eveneens contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

COOKIEPOLICY

Inwerkingtreding huidige versie : 01/09/2019

Dit cookiebeleid (hierna: het “Cookiebeleid”) beschrijft de verschillende soorten cookies die we gebruiken op onze www.-site en de manier waarop u kan deze cookies instellen.

We hanteren een strikt privacybeleid en we zijn vastbesloten om transparant te zijn over de technologieën die op onze site worden gebruikt.

Voor zover de met cookies verzamelde informatie persoonlijke gegevens bevat, zijn de bepalingen van het Privacybeleid van toepassing en vullen dit Cookiebeleid aan.

1. WAT IS EEN COOKIE ?

Een “cookie” is een klein tekstbestand met informatie die wordt opgeslagen door een website op een computer of door een mobiele applicatie op de smartphone van een gebruiker.

Cookies bieden de mogelijkheid om u te identificeren en verschillende informatie te onthouden om u te helpen bij het navigeren op een site / een mobiele applicatie, om deze goed te laten functioneren of om ze effectiever te maken, bijvoorbeeld door uw taalvoorkeuren.

2. WELKE COOKIES WORDEN ER DOOR ONZE WEBSITE GEBRUIKT EN WAAROM ?

Wij gebruiken verschillende soorten cookies om verschillende redenen.

3. HOE MOET JE DE COOKIES INSTELLEN ?

U kunt op elk moment eenvoudig de cookies van onze site verwijderen, uitschakelen of accepteren door uw browserinstellingen te configureren.

Elke browser (Internet Explorer, Safari, Firefox, Google Chrome, enz.) heeft zijn eigen cookie-configuratiemodus. Voor de procedure die u voor uw browser moet volgen, gaat u naar: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Als u verschillende computers, smartphones en / of tablets gebruikt, vergeet dan niet elk apparaat zo te configureren dat elk apparaat qua cookies overeenkomt met uw voorkeuren.

4. ZAL ONZE SITE NOG WERKEN ZONDER COOKIES ?

U kunt onze site nog steeds bekijken, maar sommige interacties werken mogelijk niet normaal.

5. ANDERE VRAGEN ?

Indien u nog andere vragen heeft, kan u ons altijd bereiken :

 

 • per e-mail : [email protected]
 • per post op het volgende adres: DAIS VZW
  KAMSTRAAT 22, 1750 LENNIK
  KBO-nr.: 0466.159.432