Info

Historiek

Op 9 april 2000 wordt DAIS vzw boven de doopvont gehouden!
Na enkele maanden van intens overleg met betrokkenen zoals ouders, sportfederaties, provinciebestuur,… wordt beslist om een onafhankelijke vzw op te richten om sport voor personen met een verstandelijke beperking te organiseren en te promoten in de regio Pajottenland en Denderstreek. Dit initiatief is ontstaan uit het brein van 2 personen, Marc Van Damme en een collega opvoeder, beiden op dat moment actief als opvoeder binnen het begeleidingscentrum Sint-Franciscus in Roosdaal. Nadat Marc jaren van begeleiden en trainen van het “voetbalploegske” binnen deze instelling achter de kiezen had werd de tijd rijp gevonden om de stap naar buiten te zetten en een organisatiestructuur op te zetten die tot op heden is uitgegroeid tot wat ze is:
Wekelijkse trainingen voor onze sporttakken (waarvan een aantal via andere clubs), de organisatie van jaarlijkse tornooien , deelname aan tal van competities en tornooien… zodat we een groot aantal gasten  aan het sporten zetten onder goede begeleiding!

In 2012 zijn er een aantal noodzakelijke wijzigingen gebeurd. Er werden nieuwe sporten opgestart en ook is Dais verder uitgebreid richting de Vlaamse Ardennen en de streek rond Ronse. Een nieuw bestuur zorgde voor een frisse wind.

In 2015 bestond Daisvzw 15 jaar en is er een groot en succesvol sportfeest georganiseerd. Dit feest werd in 2016,2017 en 2018 herhaald omwille van het grote succes.

En ons verhaal is nog verre van af…. want in 2020 vierden wij 20jaar DAISvzw

Ondertussen hebben we er weer enkele sportfeesten opzitten in 2021 en 2022 en 2023

DAIS vzw is Lid van G-Sport Vlaanderen  en Special Olympics Belgium

Doelgroep

DAISvzw richt zich tot alle geïnteresseerde sporters met een verstandelijke beperking uit de regio Pajottenland en Denderstreek en al wie zich kan en wil verplaatsen naar deze regio.
Indien de mogelijkheden en de middelen er zijn, kan er uitgebreid worden in elke mogelijke richting. Ondertussen zijn we ook in de Vlaamse Ardennen actief met Zwemmen in Ronse en bowling in Oudenaarde

Missie

 •  Een gezellige sportclub zijn voor personen met verstandelijke beperking (VE)
 • Die zich richt tot alle VE uit regio Pajottenland en Denderstreek (bij uitbreiding Vl Ardennen)
 •  Die ieder op zijn niveau wil laten bewegen/sporten
 •  Niet om ze bezig te houden maar ze te ontwikkelen in hun sport
 •  En dat In samenwerking met instellingen en ouders

API (Aandachts Persoon Integriteit)

Marc Van Damme (tel 0476/423048) is onze opgeleide API
Goedele Van Laer (0494/486696 is de vrouwelijke ondersteuning .

Bij problemen met grensoverschrijdend gedrag kunnen sporters en hun begeleiding bij hen terect

 

Raad van bestuur

Voorzitter: Fred De Mot

Secretaris: Linda Janssens

Ondervoorzitter: Isabelle Lafere

Penningmeester: Annemie Peeters

Sports Manager: Marc Van Damme

Materiaalbeheer: Goedele Van Laer

Bestuursleden:

 • Ludo Blommaert
 • Erik De Corte
 • Kathleen De Bruyn
 • André Keupers
 • Josee Vanden Bosch
 • Steven Sorgeloos
 • Theo Van Den Borre
 • Ignace Bogaert
 • Nele Pynket
 • Annelore Gevaert

Secretariaat : Kamstraat 22 1750 Lennik

Tel: 0476/423048 en 0497/452898