Info

Historiek

Op 9 april 2000 wordt DAIS vzw boven de doopvont gehouden!
Na enkele maanden van intens overleg met betrokkenen zoals ouders, sportfederaties, provinciebestuur,… wordt beslist om een onafhankelijke vzw op te richten om sport voor personen met een verstandelijke beperking te organiseren en te promoten in de regio Pajottenland en Denderstreek. Dit initiatief is ontstaan uit het brein van 2 personen, Marc Van Damme en een collega opvoeder, beiden op dat moment actief als opvoeder binnen het begeleidingscentrum Sint-Franciscus in Roosdaal. Nadat Marc jaren van begeleiden en trainen van het “voetbalploegske” binnen deze instelling achter de kiezen had werd de tijd rijp gevonden om de stap naar buiten te zetten en een organisatiestructuur op te zetten die tot op heden is uitgegroeid tot wat ze is:
Wekelijkse trainingen voor onze sporttakken (waarvan een aantal via andere clubs), de organisatie van jaarlijkse tornooien en sportkampen, deelname aan tal van competities en tornooien… zodat we een groot aantal gasten  aan het sporten zetten onder goede begeleiding!

In 2012 zijn er een aantal noodzakelijke wijzigingen gebeurd. Er werden nieuwe sporten opgestart en ook is Dais verder uitgebreid richting de Vlaamse Ardennen en de streek rond Ronse. Een nieuw bestuur zorgde voor een frisse wind.

In 2015 bestond Daisvzw 15 jaar en is er een groot en succesvol sportfeest georganiseerd. Dit feest werd in 2016,2017 en 2018 herhaald omwille van het grote succes.

En ons verhaal is nog verre van af…. want in 2020 vieren wij 20jaar DAISvzw

DAIS vzw is Lid van Parantee vzw en Special Olympics Belgium

Doelgroep

DAISvzw richt zich tot alle geïnteresseerde sporters met een verstandelijke beperking uit de regio Pajottenland en Denderstreek en al wie zich kan en wil verplaatsen naar deze regio.
Indien de mogelijkheden en de middelen er zijn, kan er uitgebreid worden in elke mogelijke richting. Ondertussen zijn we ook in de Vlaamse Ardennen actief met Zwemmen in Ronse en bowling in Oudenaarde

Missie

DAIS is een regionale Vlaamse sportclub, die zich richt naar personen met een handicap en die streeft naar normalisatie op het vlak van en dmv aangepaste bewegingsactiviteiten en aangepast sporten.

 • Regionaal: sporters uit Pajottenland/Denderstreek en deze die zich naar onze activiteiten willen verplaatsen; in regio Vlaamse Ardennen gestart met 2 sporttakken
 • Vlaamse: Nederlandstalig karakter van de club;
 • Handicap:zij die omwille v. functiestoornis “niet volwaardig” aan reguliere sportaanbod kunnen participeren;
 • Normalisatie: maximaliseren van de kwaliteit. Zo dicht mogelijk bij de normale regels van de sport.

Visie

 lange termijn doelstellingen:

 • De persoon met een handicap kwaliteitsvolle sportlaten beoefenen  bij DAIS.
 • De persoon met een handicap en zijn/haar directe omgeving nformeren over aangepast sporten bij DAIS;
 • Naambekendheid verhogen in de regio.

3 succesfactoren:

 • Maximale samenwerking intern en extern (andere partners, valide clubs);
 • Duidelijke keuzes inzake sporttakken prestatieniveau,doelgroep;
 • Een kwaliteitsvolle structuur in alle geledingen.

Raad van bestuur

Voorzitter: Fred De Mot

Secretaris: Norbert De Troch

Ondervoorzitter: Isabelle Lafere

Penningmeester: Marc Van Damme

Materiaalbeheer: Goedele Van Laer

Bestuursleden:

 • Ludo Blommaert
 • Erik De Corte
 • Kathleen De Bruyn
 • Iris De Beul
 • Josee Vanden Bosch
 • Steven Sorgeloos
 • Dominique De Becker
 • Christophe Dobré
 • Annemie Peeters
 • Nele Pynket
 • Christa Van Assche

Secretariaat : Kamstraat 22 1750 Lennik

Tel: 0476/423048 en 0497/452898